علی خوشبین

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: علی خوشبین

محل سکونت: همدان - همدان

جنسیت: مردسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
تکنسین فنی شرکت مادیران 1392/9 - 1394/6
ناظر تاسیسات سازمان عمران شهرداری 1388/3 - 1388/6

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
برق الکترونیک
– کاردانی – معدل: 16.75
مهندسی جباریان 1384 - 1387
برق الکترونیک
– کارشناسی – معدل: 15.09
واحد اراک 1387 - 1390