کیوان عباس زاده

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: کیوان عباس زاده

محل سکونت: تهران - شهریار

جنسیت: مردسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
انبار - اداری - مالی شرکت ایران سیم 1390/12 - 1393/12
اداری - مالی شرکت ساختمانی زیگورات 1383/6 - 1388/8
انبار دار - اداری - کمک حسابدار شرکت برتر طب آسیا 1389/3 - 1390/12

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
حسابداری حسابداری
– کاردانی – معدل: 14.30
گوهردشت 1378 - 1381