حامد شجاعی مهر

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: حامد شجاعی مهر

محل سکونت: همدان - همدان

جنسیت: مردسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
مدیر شعبه بانك انصار 1382/2 -

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
مدیریت بازرگانی ـ بازاریابی
– کارشناسی ارشد – معدل: 16.25
تهران 1392 - 1394