توحید خامسی پور

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: توحید خامسی پور

محل سکونت: اصفهان - بهارستان

جنسیت: مردسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
کاراموز پرورش قارچ 1393/8 -
کارگر تعمیرات هود اشپزخانه 1390/3 - 1391/1