هاجر محمدی

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: هاجر محمدی

محل سکونت: تهران - تهران

جنسیت: زنسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
مدرس موسسه آینده 1384/9 -
مترجم دارالترجمه 1386/8 - 1393/4

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
زبان شناسی همگانی
– کارشناسی ارشد – معدل: 17.73
علامه طباطبایی 1391 - 1393
زبان انگلیسی ترجمه
– کارشناسی – معدل: 17.65
تهران مرکز 1379 - 1382