اميد شاهيني

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: اميد شاهيني

محل سکونت: لرستان - بروجرد

جنسیت: مرد