امین بنادکوکی

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: امین بنادکوکی

محل سکونت: البرز - کرج

جنسیت: مرد
سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
مکانیک تاسیسات حرارتی و برودتی
– کاردانی – معدل: 14.22
انقلاب تهران 1386 - 1389
تاسیسات
– دیپلم – معدل: 16.40
1384 - 1386
مکانیک تاسیسات حرارتی و برودتی
– کارشناسی – معدل: 15.10
مهاجر 1389 - 1392