علی اسکندری

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: علی اسکندری

محل سکونت: خوزستان - اهواز

جنسیت: مردسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
کارشناس مکانیک فن جویان پارس نیرو 1392/3 - 1394/11
پمپ من هفت جام کارون 1386/5 - 1387/1

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
مکانیک طراحی جامدات
– کارشناسی – معدل: 15.13
آزاد شوشتر 1386 - 1390