محمود انصاری

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: محمود انصاری

محل سکونت: تهران - تهران

جنسیت: مرد
سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
برق برق، الکترونیک و ابزار دقیق
– کاردانی – معدل: 19.32
علمی کاربردی 1390 - 1393