حمیدرضا بهبهانی نژاد

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: حمیدرضا بهبهانی نژاد

محل سکونت: خوزستان - اهواز

جنسیت: مرد
سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
مکانیک تبدیل انرژی
– کارشناسی ارشد – معدل: 15.14
آزاد واحد دزفول 1387 - 1389
مکانیک سیالات
– کارشناسی – معدل: 14.00
شهیدچمران 1382 - 1387