مجتبی فلاح زاده

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: مجتبی فلاح زاده

محل سکونت: تهران - تهران

جنسیت: مردسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
مهندس فنی Schneider electric 1386/6 - 1392/2
مهندس طراح و مشاور طرح سیم سوم 1392/8 - 1393/2

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
الکترونیک
– دیپلم – معدل: 14.00
1376 - 1379
الکترونیک الکترونیک
– کاردانی – معدل: 14.70
دانشکده فنی هاشمی نژاد ساری 1379 - 1382
الکترونیک الکترونیک
– کارشناسی – معدل: 14.90
صنایع و معادن ایران 1387 - 1391