محمد اخوندزاده

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: محمد اخوندزاده

محل سکونت: خراسان رضوی - مشهد

جنسیت: مرد