محمد جواد خواجه بافقي

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: محمد جواد خواجه بافقي

محل سکونت: یزد - یزد

جنسیت: مرد