عباس محمد بندری

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: عباس محمد بندری

محل سکونت: خوزستان - رامشیر

جنسیت: مرد
سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
کامپیوتر نرم افزار
– کاردانی – معدل: 13.05
آزاد 1390 - 1392