افشین داورپناه

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: افشین داورپناه

محل سکونت: فارس - شیراز

جنسیت: مردسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
جانشین دفتر فنی پتروشیمی متانول کاوه 1393/1 -
مدرس ریاضیات کانون ریاضی بوستان 1389/6 - 1390/6

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
مهندسی نفت بهره برداری
– کارشناسی – معدل: 18.65
آزاد مرودشت 1387 - 1390