سارنگ نادری

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: سارنگ نادری

محل سکونت: تهران - تهران

جنسیت: مردسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
کارشناس بازرگانی گروه مهکان کاسپین 1393/3 - 1394/6

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
مدیریت بازرگانی بازرگانی
– کارشناسی – معدل: 14.55
آزاد تبریز 1369 - 1373