الهام شجاعی

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: الهام شجاعی

محل سکونت: کرمان - کرمان

جنسیت: زن
سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
کشاورزی ترویج و اموزش
– کارشناسی ارشد – معدل: 0.00
تبریز 1392 - 1394