محسن قیاسوند

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: محسن قیاسوند

محل سکونت: تهران - تهران

جنسیت: مردسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
مدیرپروژه موسسه صندوق عمران موقوفات 1386/10 - 1394/1

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
معماری معماری
– کارشناسی – معدل: 15.75
واحد ملایر 1384 - 1389