سعید جوادی

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: سعید جوادی

محل سکونت: تهران - رباط کریم

جنسیت: مردسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
تایپیست پادگان بنیاد مستضعفان 1391/12 - 1393/7

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
علوم انسانی
– دیپلم – معدل: 14.00
1387 - 1388