عباس خاکباز

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: عباس خاکباز

محل سکونت: تهران - شهریار

جنسیت: مردسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
کارشناس بهداشت شبکه بهداشت شهریار 1391/8 - 1393/7
کارشناس محیط زیست شرکت آرمان محیط پاک 1391/8 - 1393/7
کارشناس کنترل کیفی کارخانه ارم نوش 1394/1 -

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
بهداشت محیط
– کارشناسی – معدل: 13.12
علوم پزشکی همدان 1388 - 1392