یزدان کریمی زلانی

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: یزدان کریمی زلانی

محل سکونت: کرمانشاه - کرمانشاه

جنسیت: مرد