فرشید ردگاه

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: فرشید ردگاه

محل سکونت: تهران - تهران

جنسیت: مرد