هادی حاجی زاده

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: هادی حاجی زاده

محل سکونت: فارس - شیراز

جنسیت: مردسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
نماینده علمی و فروش شرکت نیچر اونلی 1391/12 - 1394/2