مصطفی جاویدانی

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: مصطفی جاویدانی

محل سکونت: مازندران - آمل

جنسیت: مردسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
ناظر پروژه و کارشناس فروش صنایع هوافضا 1391/8 - 1392/8
کارشناس فروش دمیکو 1391/8 - 1393/12

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
عمران عمران
– کارشناسی – معدل: 13.32
آیت اله آملی 1384 - 1389