فاطمه رستمی

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: فاطمه رستمی

محل سکونت: تهران - تهران
سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
زیست شناسی سلولی مولکولی
– کارشناسی – معدل: 17.70
علوم پزشکی تهران 1389 - 1393