مسلم پریشان

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: مسلم پریشان

محل سکونت: خراسان رضوی - کاشمر