حسین عبایی

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: حسین عبایی

محل سکونت: آذربایجان شرقی - تبریز

جنسیت: مرد
سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
برق کنترل
– کارشناسی – معدل: 13.52
روزبه 1390 - 1393