ژیلا فیضی

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: ژیلا فیضی

محل سکونت: کردستان - سنندج

جنسیت: زن
سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
مدیریت مالی مالی
– کارشناسی ارشد – معدل: 18.01
تحصیلات تکمیلی زنجان 1389 - 1392