سلمان ملاعبدالکریمی

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: سلمان ملاعبدالکریمی

محل سکونت: کردستان - سنندج

جنسیت: مرد
سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
مهندسی صنایع چند بخشی
– کارشناسی – معدل: 15.53
واحد سنندج 1386 - 1390