الهه کیومرث

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: الهه کیومرث

محل سکونت: اصفهان - اصفهان

جنسیت: زن
سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
کامپیوتر نرم افزار
– کارشناسی – معدل: 17.05
آزاد نجف آباد 1390 - 1392