محسن دژدار

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: محسن دژدار

محل سکونت: تهران - تهران

جنسیت: مرد
سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
حسابداری صنعتی
– کارشناسی – معدل: 15.50
گلرنگ 1391 - 1393