امید هادیانی

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: امید هادیانی

محل سکونت: اصفهان - اصفهان

جنسیت: مردسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
طراح شرکت فرایاز رایانه 1385/2 - 1386/2
طراح شرکت نیستا 1386/2 - 1387/2
طراح و مدیر سایت شرکت چای میعاد 1387/2 - 1393/5

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
مترجمی زبان مترجمی
– کارشناسی – معدل: 14.50
نجف آباد 1380 - 1384