رضوان شب تاج

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: رضوان شب تاج

محل سکونت: خوزستان - اهواز

جنسیت: زن
سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
صنایع غذایی شیمی صنایع غذایی
– کارشناسی ارشد – معدل: 14.75
دامغان 1391 - 1395
مهندس کشاورزی صنایع غذایی
– کارشناسی – معدل: 14.00
دانشگاه شهر قدس 1385 - 1389