بهناز غلامپور

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: بهناز غلامپور

محل سکونت: تهران - تهران

جنسیت: زنسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
کارشناس کامپیوتر بازرگانی توسعه نیشکر 1383/7 - 1394/6

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
کامپیوتر شبکه
– کارشناسی – معدل: 18.30
علمی کاربردی 1392 - 1394
مدیریت بازرگانی
– کارشناسی – معدل: 16.44
پیام نور 1386 - 1390
کامپیوتر نرم افزار
– کاردانی – معدل: 15.22
علم و فرهنگ 1392 - 1394