حمیده بقائی دائمی

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: حمیده بقائی دائمی

محل سکونت: گیلان - رشت

جنسیت: زنسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
مدیر فنی شرکت مهگل نور البرز 1393/5 -

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
مهدسی صنایع صنایع
– کارشناسی – معدل: 17.81
اندیشمند 1389 - 1393