میکائیل پشابادی

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: میکائیل پشابادی

محل سکونت: تهران - تهران

جنسیت: مردسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
متصدی پست و مخابرات دفاتر پیشخوان دولت 1386/4 - 1391/4
مسئول مالی مهندسین مشاور 1391/6 - 1392/9

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
مدیریت بازرگانی بازرگانی
– کارشناسی – معدل: 16.31
کردستان 1386 - 1389
مدیریت بازرگانی بازاریابی
– کارشناسی ارشد – معدل: 15.85
شهید بهشتی 1391 - 1393