مجتبی ارجمند

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: مجتبی ارجمند

محل سکونت: تهران - شهریار

جنسیت: مردسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
مدیر واحد هیدرولیک کارخانه اسمعیلی 1389/6 -

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
مکانیک سیالات
– کارشناسی – معدل: 17.39
تاکستان 1386 - 1389