رامین ابان

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: رامین ابان

محل سکونت: کرمان - بافت

جنسیت: مرد
سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
معماری معماری
– کارشناسی – معدل: 15.60
دانشگاه زابل 1390 - 1394