سولماز سلیمانی

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: سولماز سلیمانی

محل سکونت: تهران - تهران

جنسیت: زنسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
کاراموز فرایند شرکت مشاوره نفت و گاز نارگان 1392/3 - 1392/6

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
مهندسی شیمی مهندسی شیمی نانو
– کارشناسی ارشد – معدل: 18.20
امیرکبیر 1392 - 1394