طیبه زارعی

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: طیبه زارعی

محل سکونت: تهران - تهران

جنسیت: زنسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
کارشناس روابط عمومی موسسه زبان ایران استرالیا 1393/3 -

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
علوم ارتباطات اجتماعی علوم ارتباطات اجتماعی
– کارشناسی ارشد – معدل: 0.00
علوم تحقیقات 1393 - 1394