مرضیه جبارزارع

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: مرضیه جبارزارع

محل سکونت: اصفهان - اصفهان

جنسیت: زنسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
حسابدار شرکت تولیدی دشت کیمیا 1392/6 - 1393/7
حسابدار شرکت تولیدی نوین پلاستیک 1391/4 - 1392/6

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
حسابدار حسابداری
– کارشناسی – معدل: 15.50
دانشگاه پیام نور 1387 - 1391