محمد حسین امیرلو

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: محمد حسین امیرلو

محل سکونت: تهران - تهران

جنسیت: مردسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
کارشناس ایمنی شرکت تعاونی سازمان آتش نشانی 1384/2 - 1388/3
کارشناس ایمنی شرکت مهندسی ایمن صنعت آترین 1388/3 -