عاطفه عبداللهی

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: عاطفه عبداللهی

محل سکونت: خراسان جنوبی - بیرجند

جنسیت: زن
سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
تربیت بدنی و علوم ورزشی مدیریت
– کارشناسی – معدل: 16.61
دولتی بیرجند 1385 - 1389