هدا سواری

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: هدا سواری

محل سکونت: تهران - تهران

جنسیت: زنسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
مترجم شرکت توریسم درمانی جالینوس 1393/1 - 1394/2

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
تربیت بدنی و علوم ورزشی فیزیولوژی ورزشی
– کارشناسی ارشد – معدل: 17.23
علوم و تحقیقات تهران 1388 - 1391