حمید حامد

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: حمید حامد

محل سکونت: تهران - تهران

جنسیت: مرد
سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
مهندسی شیمی مهندسی پزشکی
– کارشناسی ارشد – معدل: 0.00
صنعتی شریف 1387 - 1394