جواد عرب احمدی

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: جواد عرب احمدی

محل سکونت: سمنان - شاهرود

جنسیت: مردسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
دفتر فنی طوس آب 1389/5 - 1392/12
مسئول کارگاه شرکت ساختمانی 1385/12 - 1389/4

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
عمران عمران
– کارشناسی – معدل: 14.00
شاهرود 1379 - 1382