عباس زمردی

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: عباس زمردی

محل سکونت: آذربایجان غربی - ارومیه
سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
بیولوژی میکروبیولوژی
– کارشناسی ارشد – معدل: 19.38
غازی آنکارا 1391 - 1394