مسعود اسحقی

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: مسعود اسحقی

محل سکونت: آذربایجان شرقی - تبریزسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
حسابدار مبل میعاد 1392/7 -
بازااریابی و فروش پژوهان طب 1393/3 - 1393/10
بازاریابی و فروش پخش بهداشتی آیدین نوین 1393/11 -

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
زیست شناسی عمومی
– کارشناسی – معدل: 16.80
سراسری تبریز 1385 - 1389
فیزیولوژی جانوری
– کارشناسی ارشد – معدل: 17.87
سراسری ارومیه 1389 - 1391