بهروز الوندی

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: بهروز الوندی

محل سکونت: کرمانشاه - کرمانشاهسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
کمک حسابرس حسابرسی ارقام نگر آریا 1387/10 - 1388/10
حسابدار اتحادیه دانشآموزان استان کرمانشاه 1393/9 -

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
حسابداری حسابداری
– کارشناسی – معدل: 13.80
پیام نور کرمانشاه 1386 - 1391