صاحبه صداقتی

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: صاحبه صداقتی

محل سکونت: مازندران - فریدونکنار
سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
صنایع غذایی تکنولوژی
– کارشناسی ارشد – معدل: 0.00
فردوسی مشهد 1393 - 1394